« Zpět

Jak přizpůsobím svůj web vyhledávačům?

Tady je několik základních kroků SEO, které přizpůsobí vaši stránku vyhledávačům a zvýší vaši šanci na přední příčky ve výsledcích vyhledávání.

Použijte popisné tagy TITLE a META

Přístup k těmto tagům:

 1. Klikněte na Stránky a potom na stránku, kterou chcete optimalizovat.
 2. K přístupu k nastavení SEO klikněte na Pokročilé nastavení.

Vytvořte popisný název pro tag TITLE

Tag TITLE používají vyhledávače, webové prohlížeče, sociální sítě a další systémy ke zobrazení názvu webové stránky.

 • Tag TITLE tag by měl stručně a jasně popisovat stránku
 • Každá stránka vašeho webu by měla mít vlastní, jedinečný název.
 • Doporučuje se, aby tag TITLE nebyl delší než 70 znaků

Využijte popisný tag META

Popisný tag META nabízí vyhledávačům souhrnnou informaci, o čem stránka je. Vyhledávače mohou používat popis META jako fragmenty vašich stránek.

 • Popis META by měl přesně shrnovat obsah stránky
 • Používat jedinečný popis každé stránky
 • Popis META by měl být dlouhý nejlépe jednu nebo dvě věty
 • Doporučuje se, aby popis META obsahoval vaše nejdůležitější klíčová slova

Optimalizujte svůj obsah

Weby s lepším obsahem jsou pro vyhledávače obecně přitažlivější.

 • Zajistěte, aby váš web nabízel kvalitní obsah
 • Pište snadno čitelný text
 • Strukturujte svůj text pomocí odstavců a nadpisů
 • Zahrňte do textu svá klíčová slova, ale nevycpávejte jej klíčovými slovy uměle, protože to je nejlepší způsob, jak být z vyhledávačů vyloučen.

Zjistit více

Další informace o optimalizaci stránek najdete v Google Search Engine Optimization Guide.

Související témata

« Zpět